แสดงบนแผนที่
แสดงแบบรายการ
ค้นหา
เข้าใช้งานระบบ
ลงทะเบียนใช้งานระบบ
สำหรับมือถือ
รายงาน
FirstPrev[1]234567168169170NextLast v
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 19/6/2561 12:10:17
สถานที่ถ่ายภาพ : 9.39, 99.20
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 19/6/2561 12:09:38
สถานที่ถ่ายภาพ : 9.40, 99.21
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : โรค
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/6/2561 15:21:50
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.84, 105.19
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : สูงมาก
รายละเอียดภาพถ่าย : ความเสียหายที่เกิดจากโรคไหม้
หมวดภาพถ่าย : โรค
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/6/2561 15:21:14
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.84, 105.20
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : สูงมาก
รายละเอียดภาพถ่าย : ความเสียหายที่เกิดจากโรคไหม้
หมวดภาพถ่าย : โรค
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/6/2561 15:21:02
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.84, 105.20
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : แตกกอ (Tillering)
ระดับความเสียหาย : สูง
รายละเอียดภาพถ่าย : ความเสียหายที่เกิดจากโรคไหม้
หมวดภาพถ่าย : ดินนาที่เป็นปัญหา
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/6/2561 15:05:10
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.84, 105.26
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
FirstPrev[1]234567168169170NextLast v