แสดงบนแผนที่
แสดงแบบรายการ
ค้นหา
เข้าใช้งานระบบ
ลงทะเบียนใช้งานระบบ
สำหรับมือถือ
รายงาน
FirstPrev[1]234567153154155NextLast v
หมวดภาพถ่าย : โรค
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 7/11/2560 10:06:33
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.81, 102.60
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : ออกดอก (Flowering)
ระดับความเสียหาย : สูงมาก
รายละเอียดภาพถ่าย : โรคขอบใบแห้ง
หมวดภาพถ่าย : โรค
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 7/11/2560 10:05:38
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.81, 102.60
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : ออกดอก (Flowering)
ระดับความเสียหาย : สูงมาก
รายละเอียดภาพถ่าย : โรคขอบใบแห้ง
หมวดภาพถ่าย : วัชพืช
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 6/11/2560 16:26:03
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.62, 103.48
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : สูงมาก
รายละเอียดภาพถ่าย : ข้าววัชพืช
หมวดภาพถ่าย : วัชพืช
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 6/11/2560 16:08:54
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.62, 103.48
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : ข้าววัชพืช
หมวดภาพถ่าย : วัชพืช
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 6/11/2560 16:02:33
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.62, 103.48
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : ข้าววัชพืช
หมวดภาพถ่าย : วัชพืช
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 6/11/2560 16:01:03
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.62, 103.48
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : ลักษณะการบานของข้าววัชพืช
FirstPrev[1]234567153154155NextLast v