แสดงบนแผนที่
แสดงแบบรายการ
ค้นหา
เข้าใช้งานระบบ
ลงทะเบียนใช้งานระบบ
สำหรับมือถือ
รายงาน
FirstPrev[1]234567154155156NextLast v
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/3/2561 14:26:59
สถานที่ถ่ายภาพ : -
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : ดินนาที่เป็นปัญหา
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/3/2561 10:14:50
สถานที่ถ่ายภาพ : 16.03, 105.32
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : ภัยพิบัติ
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 13/3/2561 10:12:20
สถานที่ถ่ายภาพ : 16.03, 105.33
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : -
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 12/3/2561 14:21:11
สถานที่ถ่ายภาพ : 15.21, 104.78
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : แตกกอ (Tillering)
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 12/3/2561 11:24:58
สถานที่ถ่ายภาพ : 15.08, 105.34
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : แตกกอ (Tillering)
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : จิรพงศ์ ใจรินทร์
วันที่ถ่ายภาพ : 12/3/2561 11:02:05
สถานที่ถ่ายภาพ : 15.08, 105.34
นิเวศน์ข้าว : -
กลุ่มพันธุ์ข้าว : -
พันธุ์ข้าว : -
ระยะพัฒนาการ : แตกกอ (Tillering)
ระดับความเสียหาย : -
รายละเอียดภาพถ่าย : -
FirstPrev[1]234567154155156NextLast v