แสดงบนแผนที่
แสดงแบบรายการ
ค้นหา
เข้าใช้งานระบบ
ลงทะเบียนใช้งานระบบ
สำหรับมือถือ
รายงาน
FirstPrev[1]234567202122NextLast v
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : นพดล ประยูรสุข
วันที่ถ่ายภาพ : 27/5/2557 14:03:27
สถานที่ถ่ายภาพ : 14.48, 100.09
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาชลประทาน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : ข้าวขาว
พันธุ์ข้าว : กข 6
ระยะพัฒนาการ : แตกกอ (Tillering)
ระดับความเสียหาย : ไม่มี
รายละเอียดภาพถ่าย : เก็บตัวอย่างข้าวหาค่าLAI
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : นพดล ประยูรสุข
วันที่ถ่ายภาพ : 27/5/2557 13:44:06
สถานที่ถ่ายภาพ : 13.73, 101.21
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาชลประทาน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : ข้าวขาว
พันธุ์ข้าว : กข 6
ระยะพัฒนาการ : แตกกอ (Tillering)
ระดับความเสียหาย : ไม่มี
รายละเอียดภาพถ่าย : เก็บตัวอย่างข้าวหาค่าLAI
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : เฉลิมพล สำราญพงษ์
วันที่ถ่ายภาพ : 20/5/2557 15:24:52
สถานที่ถ่ายภาพ : -
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาน้ำฝน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : ข้าวขาว
พันธุ์ข้าว : กข 6
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : ไม่มี
รายละเอียดภาพถ่าย : แปลงปอเทือง ศวข.หนองคาย รอวันไถกลบเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
หมวดภาพถ่าย : เขตกรรม
ถ่ายภาพโดย : นพดล ประยูรสุข
วันที่ถ่ายภาพ : 16/5/2557 10:11:17
สถานที่ถ่ายภาพ : 15.19, 100.13
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาชลประทาน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : ข้าวขาว
พันธุ์ข้าว : กข 6
ระยะพัฒนาการ : สุกแก่ทางสรีระ (Physiological maturity)
ระดับความเสียหาย : ไม่มี
รายละเอียดภาพถ่าย : งานทดลองAWD
หมวดภาพถ่าย : พันธุ์ข้าว
ถ่ายภาพโดย : วิไลวรรณ จันทร์เมือง
วันที่ถ่ายภาพ : 14/5/2557 10:21:15
สถานที่ถ่ายภาพ : -
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาชลประทาน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : ข้าวหอมอื่นๆ
พันธุ์ข้าว : กอบิ
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : ไม่มี
รายละเอียดภาพถ่าย : ข้าวไทย
หมวดภาพถ่าย : พันธุ์ข้าว
ถ่ายภาพโดย : วรรณา หัวใจเพชร
วันที่ถ่ายภาพ : 14/5/2557 10:12:13
สถานที่ถ่ายภาพ : -
นิเวศน์ข้าว : ข้าวนาชลประทาน
กลุ่มพันธุ์ข้าว : ข้าวขาว
พันธุ์ข้าว : กข 6
ระยะพัฒนาการ : กล้า (Seedling)
ระดับความเสียหาย : ไม่มี
รายละเอียดภาพถ่าย : -
FirstPrev[1]234567202122NextLast v